March 31, 2017


Phương pháp dạy học lịch sử theo sơ đồ tư duy

Tác giả |

Phương pháp dạy học lịch sử theo sơ đồ tư duy

Dạy học theo sơ đồ tư duy là phương pháp dạy học có nhiều ưu điểm, dễ áp dụng đem lại hiệu quả cao trong dạy học. Phương pháp này giúp cho quá trình ghi nhớ bài học của học sinh dễ dàng hơn .Các em nắm được nội dung bài  học ngay tại lớp…

Xem thêm »

Nghị luận văn học về Khái niệm sống đẹp bằng sơ đồ tư duy

Tác giả |

Nghị luận văn học về Khái niệm sống đẹp bằng sơ đồ tư duy

Một trong những nội dung quan trọng của đề thi THPT Quốc gia môn văn học là thể luận nghị luận văn học. Sống đẹp là một thuật ngữ được sử dụng nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên biểu hiện của khái niệm sống đep, rồi những mặt đối lập của nó là…

Xem thêm »