August 1, 2017


Nghị luận về câu tục ngữ: Cái khó bó cái khôn – Văn mẫu hay lớp 10

Tác giả |

Nghị luận về câu tục ngữ: Cái khó bó cái khôn – Văn mẫu hay lớp 10

Nghị luận về câu tục ngữ: Cái khó bó cái khôn – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Hòa Bình Thông thường, khi cố gắng mà không đạt được một ý định nào đó, chúng ta thường tự động viên mình: “Cái khó bó cái khôn”. Vậy, “cái khó bó cái khôn”…

Xem thêm »

Nghị luận về câu ngạn ngữ: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những kẻ hèn mà thôi – Văn mẫu hay lớp 10

Tác giả |

Nghị luận về câu ngạn ngữ: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những kẻ hèn mà thôi – Văn mẫu hay lớp 10

Trình bày quan niệm về nội dung câu ngạn ngữ: Không có nghề nào hèn cả, chỉ có những kẻ hèn mà thôi – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Hậu Giang Sống trong cảnh gia đình đầy đủ, xa hẳn mọi điều lo lắng khổ cực, chúng ta dễ khinh thường…

Xem thêm »

Nghị luận về tác hại của rượu – Văn mẫu hay lớp 10

Tác giả |

Nghị luận về tác hại của rượu – Văn mẫu hay lớp 10

Nghị luận về tác hại của rượu – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Hải Dương Rượu là một phương tiện để người ta có thể giao lưu với nhau, có thể xích lại gầnnhau hơn. Xét về khía cạnh tâm lý, rượu là chất giúp người ta cân bằng các loại…

Xem thêm »