August 7, 2017


Nghị luận xã hội về câu nói: Điều quan trọng hơn hết trong sự nghiệp của những nhà văn vĩ đại ấy lại là cuộc sống, trường đại học chân chính của thiên tài. Họ đã biết đời sống xã hội của thời đại, đã sâu sắc cảm thấy mọi nỗi đau đớn của con người trong thời đại, đã rung động tận đáy tâm hổn với những nỗi lo âu, bực bội, tủi hổ và những ước mong tha thiết nhất của loài người. Đó chính là cái hơi thở, sức sống của những tác phẩm vĩ đại – Văn mẫu hay lớp 12

Tác giả |

Nghị luận xã hội về câu nói: Điều quan trọng hơn hết trong sự nghiệp của những nhà văn vĩ đại ấy lại là cuộc sống, trường đại học chân chính của thiên tài. Họ đã biết đời sống xã hội của thời đại, đã sâu sắc cảm thấy mọi nỗi đau đớn của con người trong thời đại, đã rung động tận đáy tâm hổn với những nỗi lo âu, bực bội, tủi hổ và những ước mong tha thiết nhất của loài người. Đó chính là cái hơi thở, sức sống của những tác phẩm vĩ đại – Văn mẫu hay lớp 12

Nghị luận xã hội về câu nói: Điều quan trọng hơn hết trong sự nghiệp của những nhà văn vĩ đại ấy lại là cuộc sống, trường đại học chân chính của thiên tài. Họ đã biết đời sống xã hội của thời đại, đã sâu sắc cảm thấy mọi nỗi đau đớn của con…

Xem thêm »

Nghị luận xã hội về câu nói: Văn chương có quyền, nhưng không chỉ miêu tả cái xấu xa, cái ghê tởm, cái hèn nhát. Thanh nam châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thủy chung – Văn mẫu hay lớp 12

Tác giả |

Nghị luận xã hội về câu nói: Văn chương có quyền, nhưng không chỉ miêu tả cái xấu xa, cái ghê tởm, cái hèn nhát. Thanh nam châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thủy chung – Văn mẫu hay lớp 12

Nghị luận xã hội về câu nói: Văn chương có quyền, nhưng không chỉ miêu tả cái xấu xa, cái ghê tởm, cái hèn nhát. Thanh nam châm thu hút mọi thế hệ vẫn là cái cao thượng, cái tốt đẹp, cái thủy chung – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Vĩnh…

Xem thêm »

Nghị luận xã hội về câu nói: Văn học là nhân học – Văn mẫu hay lớp 12

Tác giả |

Nghị luận xã hội về câu nói: Văn học là nhân học – Văn mẫu hay lớp 12

Nghị luận xã hội về câu nói: Văn học là nhân học – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Vĩnh Long Trên đời này, ngoài con người ra, còn có hai điều rất khó hiểu và khó hiểu đúng. Đó là tình yêu và văn chương. Có ai dám nói rằng mình…

Xem thêm »

Nghị luận xã hội về câu nói: Nghệ sĩ là con người biết khai thác những ấn tượng riêng – chủ quan – của mình, tìm thấy trong những ấn tượng đó có giá trị khái quát và biết làm cho những ấn tượng ấy có được hình thái riêng – Văn mẫu hay lớp 12

Tác giả |

Nghị luận xã hội về câu nói: Nghệ sĩ là con người biết khai thác những ấn tượng riêng – chủ quan – của mình, tìm thấy trong những ấn tượng đó có giá trị khái quát và biết làm cho những ấn tượng ấy có được hình thái riêng – Văn mẫu hay lớp 12

Nghị luận xã hội về câu nói: Nghệ sĩ là con người biết khai thác những ấn tượng riêng – chủ quan – của mình, tìm thấy trong những ấn tượng đó có giá trị khái quát và biết làm cho những ấn tượng ấy có được hình thái riêng – Bài làm 1 của…

Xem thêm »

Nghị luận xã hội về câu nói: Đất nước càng có nhiều nhân tài, đất nước càng hưng thịnh – Văn mẫu hay lớp 12

Tác giả |

Nghị luận xã hội về câu nói: Đất nước càng có nhiều nhân tài, đất nước càng hưng thịnh – Văn mẫu hay lớp 12

Nghị luận xã hội về câu nói: Đất nước càng có nhiều nhân tài, đất nước càng hưng thịnh – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Trà Vinh Sự tồn tại và phát triển của một đất nước từ xưa đến nay đều do những nhân tài mà có được. Một đất…

Xem thêm »

Nghị luận xã hội về câu nói: Luôn luôn hi vọng, không bao giờ được tuyệt vọng. Đó là bản chất của người có tâm hồn lớn – Văn mẫu hay lớp 12

Tác giả |

Nghị luận xã hội về câu nói: Luôn luôn hi vọng, không bao giờ được tuyệt vọng. Đó là bản chất của người có tâm hồn lớn – Văn mẫu hay lớp 12

Nghị luận xã hội về câu nói: Luôn luôn hi vọng, không bao giờ được tuyệt vọng. Đó là bản chất của người có tâm hồn lớn – Bài làm của một học sinh giỏi Văn tỉnh Tiền Giang Trong cuộc đời, không phải ai trong chúng ta cũng gặp toàn những may mắn, những niềm…

Xem thêm »

Nghị luận xã hội về câu tục ngữ: Hợp quần gây sức mạnh – Văn mẫu hay lớp 12

Tác giả |

Nghị luận xã hội về câu tục ngữ: Hợp quần gây sức mạnh – Văn mẫu hay lớp 12

Nghị luận xã hội về câu tục ngữ: Hợp quần gây sức mạnh – Bài làm của một học sinh giỏi Văn tỉnh Thừa Thiên Huế Rừng núi dang tay nối lại biển xa, ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà…” Khúc nhạc anh hùng, mạnh mẽ ngân vang, gieo vào lòng em…

Xem thêm »

Nghị luận xã hội về câu tục ngữ: Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết – Văn mẫu hay lớp 12

Tác giả |

Nghị luận xã hội về câu tục ngữ: Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết – Văn mẫu hay lớp 12

Nghị luận xã hội về câu tục ngữ: Đoàn kết thì sống, chia rẽ thì chết – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Thanh Hóa Một bề dày lịch sử với những cuộc chiến tranh khốc liệt, với những khó khăn không tránh được khi dựng nước, với những con người chân…

Xem thêm »

Nghị luận xã hội về câu ca dao: Ta về ta tắm ao ta .Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn – Văn mẫu hay lớp 12

Tác giả |

Nghị luận xã hội về câu ca dao: Ta về ta tắm ao ta .Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn – Văn mẫu hay lớp 12

Nghị luận xã hội về câu ca dao: Ta về ta tắm ao ta .Dù trong dù đục, ao nhà vẫn hơn – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Nguyên Tinh thần tự chủ, thái độ tự trọng và niềm tin yêu gắn bó với cội nguồn là những yếu tố…

Xem thêm »

Nghị luận xã hội về câu nói: Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình – Văn mẫu hay lớp 12

Tác giả |

Nghị luận xã hội về câu nói: Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình – Văn mẫu hay lớp 12

Nghị luận xã hội về câu nói: Thời gian là vàng bạc, để thời gian đi tức là hủy hoại mình – Bài làm 1 của một học sinh giỏi Văn tỉnh Thái Bình Thời gian luôn trôi chảy, không bao giờ dừng lại. Mọi sự vật đều phai mờ dưới lớp bụi thời gian. Thế…

Xem thêm »