Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Câu 1: Hãy quan sát hình 28 và cho biết:

– Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Bắc.

– Tỉ lệ diện tích lục địa và diện tích đại dương ở nửa cầu Nam.

Giải bài tập Địa lý lớp 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Lời giải:

– Ở nửa cầu Bắc, tỉ lệ diện tích lục địa chiếm 39,4%; tỉ lệ diện tích đại dương chiếm 60,6%.

– Ở nửa cầu Nam, tỉ lệ diện tích lục địa chiếm 19,0%; tỉ lệ diện tích đại dương chiếm 81,0%.

Câu 2:Quan sát bản đồ tự nhiên thế giới hoặc Địa Cầu và bảng dưới đây rồi cho biết:

Giải bài tập Địa lý lớp 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

– Trên Trái Đất có những lục địa nào?

– Lục địa nào có diện tích lớn nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

– Lục địa nào có diện tích nhỏ nhất? Lục địa đó nằm ở nửa cầu nào?

– Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam?

– Các lục địa nào nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc?

Lời giải:

– Trên Trái Đất có 6 lục địa:

+ Lục địa Á – Âu.

+ Lục địa Phi.

+ Lục địa Bắc Mĩ.

+ Lục địa Nam Mĩ.

+ Lục địa Nam Cực.

+ Lục địa Ô-xtrây-li-a.

– Lục địa Á – Âu có diện tích lớn nhất, nằm ở nửa cầu Bắc.

Loading...

– Lục địa Ô-xtrây-li-a có diện tích nhỏ nhất, nằm ở nửa cầu Nam.

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 15: Các mỏ khoáng sản

– Các lục địa hoàn toàn nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam: Nam Cực, Ô-xtrây-li-a.

– Các lục địa hoàn toàn nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc:Á – Âu, Bắc Mĩ.

Câu 3: Hãy quan sát hình 29 và cho biết:

– Rìa lục địa gồm những bộ phận nào?

– Nêu độ sâu của từng bộ phận.

Giải bài tập Địa lý lớp 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

Lời giải:

– Rìa lục địa gồm:

+ Thềm lục địa, độ sâu từ 0 – 200m.

+ Sườn lục địa, độ sâu từ 200m – 2.500m.

Câu 4: Dựa vào bảng dưới đây, cho biết:

Giải bài tập Địa lý lớp 6 Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lụa địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất

– Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?

– Tên của bốn đại dương trên thế giới.

– Đại dương nào có diện tích lớn nhất trong bốn đại dương?

– Đại dương nào có diện tích nhỏ nhất trong bốn đại dương?

Lời giải:

– Giả sử diện tích bề mặt Trái Đất là 510 km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm 70,8%(361 triệu km2).

– Tên của bốn đại dương trên thế giới là: Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương và Ấn Độ Dương.

– Đại dương có diện tích lớn nhất là Thái Bình Dương.

– Đại dương có diện tích nhỏ nhất là Bắc Băng Dương.

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 6 Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ