Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 43: Địa lí tỉnh thành phố (tiếp theo)

Bài 1: Cho biết các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp chính của tỉnh (thành phố). Các sản phẩm đó được sản xuất ở đâu?

Loading...

Lời giải:

Đang biên soạn.

Bài 2: Vẽ lược đồ các con sông, các tuyến đường ô tô, đường sắt chính (nếu có) của tỉnh (thành phố).

Lời giải:

Đang biên soạn.

Xem thêm:  Giải bài tập Địa lí lớp 9 Bài 16: Thực hành: Vẽ biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu kinh tế
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ