Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ

Giải Hóa lớp 9 bài 50: Glucozơ

Bài 1:

Loading...

Hãy kể tên một số loại quả chín có chứa glucozơ.

Lời giải:

Glucozơ có trong một số quả chín như: nho chín, chuối chín, ổi chín, mít chín, na chín (mãng cầu), dứa chín (thơm).

Bài 2:

Chọn một thuốc thử để phân biệt các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học. (Nêu rõ cách tiến hành).

a) Dung dịch glucozơ và dung dịch rượu etylic.

b) Dung dịch glucozơ và dung dịch axit axetic.

Lời giải:

a) Chọn thuốc thử là AgNO3 trong dung dịch NH3 (đun nóng), chất nào tham gia phản ứng tráng gương đó là glucozơ, chất còn lại không tác dụng là rượu etylic.

C6H12O6 + Ag2O → C6H12O7 + 2Ag.

b) Chọn thuốc thử là Na2CO3, chất nào có phản ứng cho khí bay ra là CH3COOH, chất còn lại không phản ứng là glucozơ (có thể dùng thuốc thửu là quỳ tím, dung dịch chuyển màu làm quỳ tím thành đỏ là CH3COOH, chất còn lại không làm chuyển màu quỳ tím là glucozơ).

Bài 3:

Tính khối lượng glucozơ cần lấy để pha được 500ml dung dịch glucozơ 5% có D = 1,0 g/cm3.

Lời giải:

mdung dịch glucozơ = 500 × 1 = 500g.

Khối lượng glucozơ cần lấy để pha được 500ml dung dịch glucozơ 5% là: 500 x 5 / 100 =25g.

Bài 4:

Khi lên men glucozơ, người ta thấy thoát ra 11,2 lít khí CO2 ở điều kiện tiêu chuẩn.

a) Tính khối lượng rượu etylic tạo ra sau khi lên men.

b) Tính khối lượng glucozơ đã lấy lúc ban đầu, biết hiệu suất quá trình lên men là 90%.

Lời giải:

a) Khối lượng rượu etylic:

nCO2 = 11,2 / 22,4 = 0,5 mol.

Phương trình lên men glucozơ:

C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2.

nrượu etylic = 0,5 mol.

mrượu etylic = 0,5 × 46 = 23g.

b) Khối lượng glucozơ.

Theo phương trình phản ứng trên, ta có khối lượng glucozơ lúc ban đầu: 0,25 x 180 x 100 / 90 = 50g.

Đánh giá bài viết

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ