Giải Lý lớp 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Giải Lý lớp 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

C1 trang 126 SGK: Hãy thiết lập hệ thức F = mgtanα.

Trả lời:

giai ly lop 11 bai 20 luc tu cam ung tu - Giải Lý lớp 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Bài 1 (trang 128 SGK Vật Lý 11): Phát biểu các định nghĩa:

a) Từ trường đều.

b) Lực từ.

c) Cảm ứng từ.

Lời giải:

a) Từ trường đều.

Là từ trường có các đường sức từ là những đường thẳng song song , cùng chiều và cách đều nhau..

b) Lực từ

giai ly lop 11 bai 20 luc tu cam ung tu 1 - Giải Lý lớp 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

c) Cảm ứng từ.

giai ly lop 11 bai 20 luc tu cam ung tu 2 - Giải Lý lớp 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Bài 2 (trang 128 SGK Vật Lý 11): Phát biểu định nghĩa đơn vị Tesla.

Lời giải:

Tesla là cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường khi đặt một dây dẫn có chiều dài l=1m vuông góc với véctơ cảm ứng từ B, cho dòng điện 1A chạy qua thì lực từ tác dụng lên dây là 1N.

giai ly lop 11 bai 20 luc tu cam ung tu 3 - Giải Lý lớp 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Bài 3 (trang 128 SGK Vật Lý 11): So sánh lực điện và lực từ.

Lời giải:

giai ly lop 11 bai 20 luc tu cam ung tu 4 - Giải Lý lớp 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Bài 4 (trang 128 SGK Vật Lý 11): Phát biểu nào dưới đây sai?

Loading...

Lực từ tác dụng nên phần tử dòng điện

A. Vuông góc với phần tử dòng điện.

B. Cùng hướng với từ trương

C. Tỉ lệ với cường độ dòng điện

D. Tỉ lệ với cảm ứng từ

Lời giải:

Lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện luôn vuông góc với véctơ cảm ứng từ B =>câu sai B.

Đáp án: B

Bài 5 (trang 128 SGK Vật Lý 11): Phát biểu nào dưới đây là đúng?

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

A. Vuông góc với đường sức từ.

B. Nằm theo hướng của đường sức từ.

C. Nằm theo hướng của lực từ.

D. Không có hướng xác định.

Lời giải:

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường nằm theo hướng của đường sức từ.

Đáp án: B

Bài 6 (trang 128 sgk Vật Lý 11)

giai ly lop 11 bai 20 luc tu cam ung tu 5 - Giải Lý lớp 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Lời giải:

giai ly lop 11 bai 20 luc tu cam ung tu 6 - Giải Lý lớp 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Bài 7 (trang 128 SGK Vật Lý 11)

giai ly lop 11 bai 20 luc tu cam ung tu 7 - Giải Lý lớp 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Lời giải:

Lực từ cân bằng với trọng lực của phần tử dòng điện có nghĩa là lực từ có phương thẳng đứng và hướng lên.

giai ly lop 11 bai 20 luc tu cam ung tu 8 - Giải Lý lớp 11 Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ

Xem thêm:  Giải Lý lớp 11 Bài 4: Công của lực điện
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ