Giải Sinh lớp 8 Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thân

Giải Sinh lớp 8 Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thân

Bài 1 (trang 181 sgk Sinh học 8) : Trình bày chức năng của các hoocmon tuyến tụy

Loading...

Lời giải:

Tiết dịch điều hòa đổ vào tá tràng để biến đổi thức ăn trong ruột non

Bài 2 (trang 181 sgk Sinh học 8) : Trình bày vai trò của tuyến trên thân

Lời giải:

Điều hòa Na+ và K+ vào máu.

Điều hòa glucôzơ huyết (tạo glucôzơ từ prôtêin và lipit)

Điều hòa sinh dục nam (gây những biến đổi đặc tính sinh dục nam)

Gây tăng nhịp tim, co mạch, tăng nhịp hô hấp, dẫn phế quản

Góp phần cùng glucagôn điều chỉnh lượng đường huyết

Giải Sinh lớp 8 Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thân
Đánh giá bài viết
Loading...
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ