Giải Sinh lớp 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Giải Sinh lớp 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Chọn thuật ngữu thích hợp trong cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ số thứ tự tương ứng với thuật ngữ đã chọn) ở bảng sau :

Loading...

Giải Sinh lớp 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ

Đáp án: 

1.h ; 2.i ; 3.c ; 4.g ;

5.d ; 6.b ; 7.k và e.

Giải Sinh lớp 8 Bài 61: Cơ quan sinh dục nữ
Đánh giá bài viết
Loading...
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ