Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Giải Toán lớp 1 bài Ôn tập : các số đến 10 trang 173

Bài 1: Tính:

Loading...

10 – 1 =      9 – 1 =      8 – 1 =         7 – 1 =        6 – 1 =         5 – 1 =            3 – 1 =

10 – 2 =      9 – 2 =      8 – 2 =         7 – 2 =        6 – 2 =         5 – 2 =            3 – 2 =

10 – 3 =      9 – 3 =      8 – 3 =         7 – 3 =        6 – 3 =         5 – 3 =            3 – 3 =

10 – 4 =      9 – 4 =      8 – 4 =         7 – 4 =        6 – 4 =         5 – 4 =    

10 – 5 =      9 -5 =       8 – 5 =         7 – 5 =        6 – 5 =         5 – 5 =            2 – 1 =

10 – 6 =      9 – 6 =      8 – 6 =         7 – 6 =        6 – 6 =                              2 – 2 =

10 – 7 =      9 – 7 =      8 – 7 =         7 – 7 =                           4 – 1 = 

10 – 8 =      9 – 8 =      8 – 8 =                                             4 – 2 =             1 – 1 =

10 – 9 =      9 – 9 =                                                             4 – 3 =

10 – 10 =                                                                           4 – 4 =

Bài 2: Tính:

5 + 4 =          1 + 6 =                4 + 2 =                  9 + 1 =                  2 + 7 =

9 – 5 =          7 – 1 =                 6 – 4 =                  10 – 9 =                 9 – 2 =

9 – 4 =          7 – 6 =                 6 – 2 =                  10 – 1 =                 9 – 7 =

Bài 3: Tính:

9 – 3 – 2 =                          7 – 3 – 2 =                         10 – 5 – 4 =

10 – 4 – 4 =                        5 – 1 – 1 =                           4 + 2 – 2 =

Bài 4: Vừa gà vừa vịt có tất cả 10 con, trong đó có 3 con gà,. Hỏi có mấy con gà ?

Bài giải:

Bài 1:

10 – 1 =9       9 – 1 = 8      8 – 1 = 7        7 – 1 = 6       6 – 1 = 5       5 – 1 = 4          3 – 1 = 2

 

10 – 2 = 8      9 – 2 = 7      8 – 2 = 6        7 – 2 = 5       6 – 2 = 4       5 – 2 = 3            3 – 2 = 1

10 – 3 = 7      9 – 3 = 6      8 – 3 = 5        7 – 3 = 4       6 – 3 = 3       5 – 3 = 2           3 – 3 = 0

10 – 4 = 6      9 – 4 = 5       8 – 4 = 4       7 – 4 = 3       6 – 4 = 2       5 – 4 = 1   

10 – 5 = 5      9 -5 = 4       8 – 5 = 3        7 – 5 = 2       6 – 5 = 1       5 – 5 = 0          2 – 1 = 1

10 – 6 = 4      9 – 6 = 3       8 – 6 = 2       7 – 6 = 1      6 – 6 = 0                            2 – 2 = 0

10 – 7 = 3      9 – 7 = 2     8 – 7 = 1         7 – 7 = 0                           4 – 1 = 3

10 – 8 = 2      9 – 8 = 1      8 – 8 = 0        4 – 2 = 2            1 – 1 = 0

10 – 9 = 1      9 – 9 = 0                                                                    4 – 3 = 1

10 – 10 = 0                                                                                    4 – 4 = 0

Bài 2:

5 + 4 = 9        1 + 6 = 7            4 + 2 = 6             9 + 1 = 10            2 + 7 = 9

 

9 – 5 = 4        7 – 1 = 6            6 – 4 = 2             10 – 9 = 1              9 – 2 = 7

9 – 4 = 5        7 – 6 = 1            6 – 2 = 4             10 – 1 = 9              9 – 7 = 2

Bài 3:

9 – 3 – 2 = 4                        7 – 3 – 2 = 2                        10 – 5 – 4 = 1

10 – 4 – 4 = 2                      5 – 1 – 1 = 3                          4 + 2 – 2 = 4 

Bài 4:

Số con vịt là:

10 – 3 = 7 (con vịt)

Đáp số: 7 con vịt.

Đánh giá bài viết

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ