Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 1 (trang 157 SGK Đại số 11): Tìm số gia của hàm số f(x) = x3, biết rằng:

Loading...

a.x0 = 1; Δx = 1;

b.x0 = 1; Δx = -0,1;

Lời giải:

Số gia của hàm số được tính theo công thức:

Δy = f(x) – f(x0) = f(x0 + Δx) – f(x0)

a. Δy = f(1 + 1) – f(1) = f(2) – f(1) = 23 – 13 = 7

b. Δy = f(1 – 0,1) – f(1) = f(0,9) – f(1) = (0,9)3 – 13 = -0,271.

Bài 2 (trang 156 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 3 (trang 156 SGK Đại số 11): Tính ( bằng định nghĩa) đạo hàm của mỗi hàm số tại các điểm đã chỉ ra:

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 4 (trang 156 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng hàm số:

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Không có đạo hàm tại điểm x = 0 nhưng có đạo hàm tại điểm x = 2.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 5 (trang 156 SGK Đại số 11): Viết phương trình tiếp tuyến đường cong y=x^3.

a. Tại điểm (-1; 1);

b. Tại điểm có hoành độ bằng 2;

c. Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 6 (trang 156 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Bài 7 (trang 157 SGK Đại số 11): Một vật rơi tự do theo phương trình s=1/2 gt2, trong đó g≈9,8m/s2 là gia tốc trọng trường.

a. Tìm vận tốc trung bình của chuyển động trong khoảng thời gian từ t (t = 5s) đến t+Δt,trong các trường hợp Δt=0,1s;Δt=0,05s;Δt=0,001s.

b. Tìm vận tốc tức thời của chuyển động tại thười điểm t = 5s.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Bài 1: Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm

Đánh giá bài viết

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ