Kiến thức môn Ngữ văn trong chương trình sách giáo khoa phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12 mang đến cho học sinh tư duy giải bài tập Lịch sử đầy đủ và chính xác nhất.

https://baigianghay.com/nhan-xet-ve-hinh-tuong-rung-xa-nu-trong-tac-pham-cung-ten-cua-nha-van-nguyen-trung-thanh-co-y-kien-cho-rang-la-bieu-tuong-cho-mot-cuoc-song-dau-thuong-y-kien-khac-lai-khang-dinh-la-bieu-tuong

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên.

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một

Xem thêm