Kiến thức Địa lý 11


Giải bài tập Địa lý lớp 11 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Tác giả |

Giải bài tập Địa lý lớp 11 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại

Giải bài tập Địa lý lớp 11 Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế – xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại (trang 7 sgk Địa Lí 11): – Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và…

Xem thêm »

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 12: Ô-xtrây-li-a

Tác giả |

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 12: Ô-xtrây-li-a

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 12: Ô-xtrây-li-a TIẾT 1: KHÁI QUÁT VỀ Ô- XTRAY-LI-A Bài 1: Hãy trình bày một số đặc điểm về tự nhiên và dân cư – xã hội của Ô-xtrây-li-a. Đang biên soạn Bài 2: Hãy chứng tỏ rằng Ô-xtrây-li-a là nước có nền công nghiệp phát triển…

Xem thêm »

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

Tác giả |

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 11: Khu vực Đông Nam Á

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 11: Khu vực Đông Nam Á TIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI (trang 99 sgk Địa Lí 11): – Dựa vào hình 11.1, hãy cho biết khu vực Đông Nam Á tiếp giáp với các biển và đại dương nào? Nêu ý nghĩa của…

Xem thêm »

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Tác giả |

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) TIẾT 1: ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ (trang 86 sgk Địa Lí 11): – VỊ trí địa lí, quy mô lãnh thổ có ảnh hưởng như thế nào tới địa…

Xem thêm »

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 9: Nhật Bản

Tác giả |

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 9: Nhật Bản

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 9: Nhật Bản TIẾT 1: TỰ NHIÊN , DÂN CƯ VÀ TÌNH HÌNH PHẤT TRIỂN KINH TẾ (trang 75 sgk Địa Lí 11): – Quan sát hình 9.2, hãy nêu đặc điểm chủ yếu về địa hình, sông ngòi và bờ biển của Nhật Bản. Trả lời:…

Xem thêm »

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 8: Liên bang Nga

Tác giả |

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 8: Liên bang Nga

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 8: Liên bang Nga TIẾT 1: TỰ NHIÊN, DÂN CƯ, XÃ HỘI (trang 62 sgk Địa Lí 11): – Quan sát hình 8.1, hãy cho biết LB Nga giáp với những quốc gia và đại dương nào? Trả lời: – LB Nga giáp với 14 nước: Na…

Xem thêm »

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)

Tác giả |

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 7: Liên minh châu Âu (EU) TIẾT 1: EU- LIÊN MINH KHU VỰC LỚN NHẤT THẾ GIỚI (trang 48 sgk Địa Lí 11): – Hãy xác định trên hình 7.2 các nước gia nhập EƯ đến các năm 1995,.2004 và 2007. Trả lời: – Đến năm 1995,…

Xem thêm »

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì

Tác giả |

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì TIẾT 1: TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ (trang 36 sgk Địa Lí 11): – Hãy cho biết vị trí địa lí của Hoa Kì có thuận lợi gì cho phát triển kinh tế ? Trả lời: – Phần lớn lãnh thổ…

Xem thêm »

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Tác giả |

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực

Giải bài tập Địa Lí lớp 11 Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực TIẾT 1: MỘT SỐ VÂN ĐỀ CỦA CHÂU PHI (trang 20 sgk Địa Lí 11): – Dựa vào hình 5.1 và hiểu biết của bản thân, cho biết khí hậu, cảnh quan của châu Phi. Trả…

Xem thêm »

Giải bài tập Địa lí lớp 11 Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Tác giả |

Giải bài tập Địa lí lớp 11 Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

Giải bài tập Địa lí lớp 11 Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển Bài 1 (trang 17 sgk Địa Lí 11): Trình bày cơ hội và thác thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát…

Xem thêm »