Kiến thức môn Ngữ văn trong chương trình sách giáo khoa phổ thông từ lớp 6 đến lớp 12 mang đến cho học sinh tư duy giải bài tập Lịch sử đầy đủ và chính xác nhất.

https://baigianghay.com/trinh-bay-suy-nghi-cua-minh-ve-cai-manh-cua-con-nguoi-viet-nam-khong-chi-chung-ta-nhan-biet-ma-ca-gioi-deu-thua-nhan-la-su-thong-minh-nhay-ben-voi-cai-moi-ban-chat-troi-phu-ay-rat-co-ich-trong

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông

Xem thêm