http://baigianghay.com/em-duoc-thay-co-giao-cu-cham-soc-chu-dao-va-su-cham-soc-ay-tro-thanh-ky-niem-kho-quen-em-lai-phai-di-chuyen-di-noi-khac-di-hoc-truong-moi-em-viet-thu-nhac-lai-ky-niem-kho-quen-ay-voi-thay-co-g

Em được thầy (cô) giáo cũ chăm sóc chu đáo, và sự chăm sóc ấy trở thành kỷ niệm khó quên. Em lại phải di chuyển đi nơi khác. Đi học trường mới, em viết thư nhắc lại kỷ niệm khó quên ấy với thầy (cô) giáo cũ – Văn mẫu hay lớp 4

Em được thầy (cô) giáo cũ chăm sóc chu đáo, và sự chăm sóc ấy trở thành kỷ niệm khó quên. Em lại phải di chuyển đi nơi khác. Đi

Xem thêm