Kiến thức Toán học lớp 7


Giải Toán lớp 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Tác giả |

Giải Toán lớp 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Giải Toán lớp 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp Bài 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông: Lời giải Cách 1: Liệt kê các số tự nhiên lớn hơn…

Xem thêm »

Giải Toán lớp 6 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Tác giả |

Giải Toán lớp 6 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu

Giải Toán lớp 6 bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu Bài 78: Tính: a) (+3).(+9) b) (-3).7 c) 13.(-5) d) (-150).(-4) e) (+7).(-5) Lời giải Quy tắc: Muốn nhân hai số nguyên âm, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng. (Số âm) . (Số âm) = (Số dương) Các phần b,…

Xem thêm »

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Tác giả |

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác

Giải Toán lớp 7 Bài 1: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác Bài 1 (trang 55 SGK Toán 7 tập 2): So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng: AB = 2cm,     BC = 4cm,     AC = 5cm Lời giải Tam giác ABC có AB…

Xem thêm »

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Tác giả |

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu Bài 8 (trang 59 SGK Toán 7 tập 2): Cho hình 11, biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng? Tại sao? a) HB = HC; b) HB >…

Xem thêm »

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Tác giả |

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác Bài 15 (trang 63 SGK Toán 7 tập 2): Dựa vào bất đẳng thức tam giác, kiểm tra xem bộ ba nào trong các bộ ba đoạn thẳng có độ dài cho sau đây không…

Xem thêm »

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Tác giả |

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác Bài 23 (trang 66 SGK Toán 7 tập 2): Cho G là trọng tâm của tam giác DEF với đường trung tuyến DH. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng? Lời giải Bài 24 (trang 66 SGK…

Xem thêm »

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Tác giả |

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài 31 (trang 70 SGK Toán 7 tập 2): Hình 31 cho biết cách vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề: Áp một lề của thước vào cạnh Ox, kẻ đường thẳng a theo lề kia. Làm…

Xem thêm »

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Tác giả |

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác Bài 36 (trang 72 SGK Toán 7 tập 2): Cho tam giác DEF, điểm I nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của nó. Chứng minh I là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác…

Xem thêm »

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Tác giả |

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng

Giải Toán lớp 7 Bài 7: Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng Bài 44 (trang 76 SGK Toán 7 tập 2): Gọi M là điểm nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, cho đoạn thẳng MA có độ dài 5cm. Hỏi độ dài MB bằng bao nhiêu? Lời giải Điểm…

Xem thêm »

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Tác giả |

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất ba đường trung trực của tam giác Bài 52 (trang 79 SGK Toán 7 tập 2): Chứng minh định lí: Nếu tam giác có một đường trung tuyến đồng thời là đường trung trực ứng với cùng một cạnh thì tam giác đó là một tam giác…

Xem thêm »