Hơn 2.000 bài văn mẫu lớp 12 hay nhất và liên tục cập nhật của các bạn học sinh giỏi Văn giúp làm tài liệu tham khảo để các bạn học sinh làm bài tập làm văn đạt điểm cao.

https://baigianghay.com/nhan-xet-ve-hinh-tuong-rung-xa-nu-trong-tac-pham-cung-ten-cua-nha-van-nguyen-trung-thanh-co-y-kien-cho-rang-la-bieu-tuong-cho-mot-cuoc-song-dau-thuong-y-kien-khac-lai-khang-dinh-la-bieu-tuong

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên.

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một

Xem thêm