Kiến thức Tiếng Anh 10 mới


Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Review 4 (Unit 9 – 10)

Tác giả |

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Review 4 (Unit 9 – 10)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Review 4 (Unit 9 – 10) LANGUAGE (Tr. 58 SGK) Vocabulary (Từ vựng) 1. Hoàn thành những câu này sử dụng những dạng đúng của những từ trong ngoặc đơn. 1. natural    2. polluted    3. environmental    4. sustainable    5. ecological 1. Thế giới…

Xem thêm »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 10 Ecotourism

Tác giả |

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 10 Ecotourism

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 10 Ecotourism GETTING STARTED BẮT ĐẦU (Tr. 48 SGK) Nature loves – Thiên nhiên đáng yêu 1. Nghe và đọc: Đại lý du lịch: Chào buổi sáng. Tôi có thể làm gì cho ông? Ông Collins: Chào buổi sáng. Chúng tôi đang nghĩ về một chuyến…

Xem thêm »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 9 Preserving The Environment

Tác giả |

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 9 Preserving The Environment

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 9 Preserving The Environment GETTING STARTED BẮT ĐẦU (Tr.38) Environmental impacts – Tác động môi trường 1. Nghe và đọc. Ba Nam: Con đang làm gì vậy Nam? Nam: Con đang viết bài cho tờ báo của trường. Ba Nam: Con đang viết gì vậy? Nam:…

Xem thêm »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Review 3 (Unit 6 – 7 – 8)

Tác giả |

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Review 3 (Unit 6 – 7 – 8)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Review 3 (Unit 6 – 7 – 8) LANGUAGE (NGÔN NGỮ) Vocabulary (Từ vựng) 1. Hoàn thành những câu này với những từ phù hợp trong khung. 1. pay      2. discrimination     3. right     4. gender     5. inequality 1. Người phụ…

Xem thêm »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 8 New Ways To Learn

Tác giả |

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 8 New Ways To Learn

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 8 New Ways To Learn GETTING STARTED (BẮT ĐẦU) Learning with personal electronic devices  Học với thiết bị điện tử cá nhân 1. Nghe và đọc. Hùng: Mình đang chuẩn bị một bài thảo luận trên lớp về thiết bị điện tử cá nhân. Bạn có…

Xem thêm »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 7 Cultural Diversity

Tác giả |

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 7 Cultural Diversity

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 7 Cultural Diversity GETTING STARTED (BẮT ĐẦU) Wedding in Viet Nam Đám cưới ở Việt Nam 1. Nghe và đọc. Maria: Chào Kevin! Bạn đang dọc gì vậy? Kevin: Chào Maria! Mình đang đọc một quyển sách về đám cưới của người Việt Nam. Maria: Mình…

Xem thêm »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 6 Gender Equality

Tác giả |

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 6 Gender Equality

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 6 Gender Equality GETTING STARTED (BẮT ĐẦU) Equal opportunities in education Cơ hội bình đẳng trong giáo dục 1. Nghe và đọc. Lan: Chúng ta có thể làm dự án lớp “Cơ hội bình đẳng trong giáo dục” không? Quang: Được, chúng ta hãy xem những…

Xem thêm »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Review 2 (Unit 4 – 5)

Tác giả |

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Review 2 (Unit 4 – 5)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Review 2 (Unit 4 – 5) LANGUAGE (NGÔN NGỮ) Vocabulary (Từ vựng) 1. Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng phần đuôi -ing, -ed, -fui hoặc -less của từ trong ngoặc đơn. 1. bored – boring     Kate chán công việc bởi vì công việc…

Xem thêm »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 5 Inventions

Tác giả |

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 5 Inventions

   Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 5 Inventions GETTING STARTED (BẮT ĐẦU) Tomputers and our lives Máy tính và cuộc sống của chúng ta 1. Lắng nghe và đọc. Phong: Ba, ba đã hứa là sẽ thưởng cho con nếu con vượt qua được kì thi tiếng Anh. Con đã làm được…

Xem thêm »

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 4 For A Better Community

Tác giả |

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 4 For A Better Community

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 10 mới Unit 4 For A Better Community GETTING STARTED (BẮT ĐẦU) Who needs our help? Ai cần sự giúp đỡ của chúng tôi? 1. Lắng nghe bài đọc. Quân: Chào, Hiếu. Tôi gọi cho bạn vào chiều hôm qua nhưng bạn không trả lời. Hiếu: Ồ, thật hả?…

Xem thêm »