Hơn 2.000 bài văn mẫu lớp 11 hay nhất và liên tục cập nhật của các bạn học sinh giỏi Văn giúp làm tài liệu tham khảo để các bạn học sinh làm bài tập làm văn đạt điểm cao.

https://baigianghay.com/trinh-bay-suy-nghi-cua-minh-ve-cai-manh-cua-con-nguoi-viet-nam-khong-chi-chung-ta-nhan-biet-ma-ca-gioi-deu-thua-nhan-la-su-thong-minh-nhay-ben-voi-cai-moi-ban-chat-troi-phu-ay-rat-co-ich-trong

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông

Xem thêm