https://baigianghay.com/trinh-bay-suy-nghi-cua-minh-ve-cai-manh-cua-con-nguoi-viet-nam-khong-chi-chung-ta-nhan-biet-ma-ca-gioi-deu-thua-nhan-la-su-thong-minh-nhay-ben-voi-cai-moi-ban-chat-troi-phu-ay-rat-co-ich-trong

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông minh, nhạy bén với cái mới. Bản chất trời phú ấy rất có ích trong xã hội ngày mai mà sự sáng tạo là một yêu cầu hàng đầu. Nhưng bên cạnh cái mạnh đó cũng còn tồn tại không ít cái yếu

Trình bày suy nghĩ của mình về: Cái mạnh của con người Việt Nam không chỉ chúng ta nhận biết mà cả thế giới đều thừa nhận là sự thông

Xem thêm
https://baigianghay.com/nhan-xet-ve-hinh-tuong-rung-xa-nu-trong-tac-pham-cung-ten-cua-nha-van-nguyen-trung-thanh-co-y-kien-cho-rang-la-bieu-tuong-cho-mot-cuoc-song-dau-thuong-y-kien-khac-lai-khang-dinh-la-bieu-tuong

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên.

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một

Xem thêm