Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Bài 1 (trang 116 SGK Toán 4): Quy đồng các phân số :

Loading...

Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Nói thêm: Khi quy đồng mẫu số hai phân số của phân số này chia hết cho mẫu của phân sso kia, ta có thể làm như sau:

– Lấy mẫu số lớn làm mẫu số chung (MSC).

– Tìm thương của MSC và mẫu của phân số kia.

– Lấy thương đó nhân với tử số và mẫu số của phân số kia.

Ghi chú: Chương trình giảm tải 2011 bỏ câu c ( Viết tắt bỏ).

Bài 2 (trang 117 SGK Toán 4): Quy đồng mẫu số các phân số:

Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Bài 3 (trang 117 SGK Toán 4): Viết các phấn số lần lượt bằng 5/6;9/8 và có mẫu số chung là 24.

Lời giải:

Lấy mẫu số chung chia cho từng mẫu số để tìm thương. Sau đó nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thương tương ứng.

Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)

Giải Toán lớp 4 Quy đồng mẫu số các phân số (tiếp theo)
Đánh giá bài viết
Loading...
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ