Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 43 (trang 27 SGK Toán 9 Tập 1):

Loading...

Viết các số hoặc biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi đưa thừa số ra ngoài dấu căn.

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 44 (trang 27 SGK Toán 9 Tập 1):

Đưa thừa số vào trong dấu căn.

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 45 (trang 27 SGK Toán 9 Tập 1):

So sánh:

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 46 (trang 27 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau với x ≥ 0:

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Bài 47 (trang 27 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn:

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai

Giải Toán lớp 9 Bài 6: Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
Đánh giá bài viết
Loading...
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ