https://baigianghay.com/nhan-xet-ve-hinh-tuong-rung-xa-nu-trong-tac-pham-cung-ten-cua-nha-van-nguyen-trung-thanh-co-y-kien-cho-rang-la-bieu-tuong-cho-mot-cuoc-song-dau-thuong-y-kien-khac-lai-khang-dinh-la-bieu-tuong

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một cuộc sống đau thương; ý kiến khác lại khẳng định đó là biểu tượng cho cuộc sống kiến cường, bất khuất của các dân tộc Tây Nguyên.

Nhận xét về hình tượng rừng xà nu trong tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Trung Thành, có ý kiến cho rằng đó là biểu tượng cho một

Xem thêm