Trình bày suy nghĩ về ý kiến: Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới

Trình bày suy nghĩ về ý kiến: "Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới"

Bài làm

Trong cuộc sống, mỗi khó khăn chính là một co hội tiềm ẩn. Cuộc sống vốn không hề bằng phẳng mà luôn chứa đựng những vất vả, thách thức dành cho tất cả chúng ta. Và đời người là cuộc hành trình vượt qua những thử thách đó. Hãy tin rằng: "Với một tinh thần dũng cảm, dám chấp nhận đối mặt với thử thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một sự cố gắng mới". "Tinh thần dũng cảm" là sức mạnh và tinh thần trên hẳn mức bình thường, tạo khả năng đương đầu với sức chống đối, với nguy hiểm để làm nên những việc làm.

Loading...

Không sợ khó không sợ khổ, sợ hi sinh, là tinh thần dũng cảm. "Dám chấp nhận với thừ thách thì thất bại có thể là khởi đầu cho một cố gắng mới" nghĩa là dũng cảm để vượt qua những khó khăn, thất bại để bắt đầu cho một con đường đi mới đê đến với thành công. Mỗi thất bại sẽ là một bài học vô giá giúp chúng ta nhận ra thiếu sót để hoàn thiện. Hãy nhó rằng mỗi thất bại là kim chỉ nam cho bước đường tiếp theo của mình trong cuộc sống. Người có lòng dũng cảm vượt lên chính mình, biết chếngự nỗi sợ hãi, biết vượt qua hoàn cảnh. Cuộc sống luôn tiềm ẩn những khó khăn phức tạp cho nên muốn thành công con người phải có dũng khí vượt qua nhiều chông gai, thử thách. Tất cả những người vĩ đại từng đạt bất cứ thành tựu nào đều đã từng thất bại hết lần này đến lần khác. Thomas Edison đã từng nói: "Tôi không thất bại 10.000 lần, tôi chỉ biết được 10.000 cách mà nó không hoạt động". Nắm lấy cái gọi là "thất bại" của bạn và học hỏi từ nó. Hãy học cách làm nó tốt hon ở lần sau. Nêu gặp phải thất bại nhưng bạn vẫn duy trì thái độ tích cực mà dũng cảm vươn lên đế đối mặt với tất cả các loại khó khăn và thách thức, thì bạn sẽ có một cơ hội tốt hơn để giành được thành công. Bản thân khó khăn chính là cơ hội để trưởng thành, một khi đã vượt qua nó chứng tỏ bạn đã bước vào giai đoạn tốt đẹp hơn của đời người. Cần phải có dũng cảm để đối mặt với khó khăn, chính là không đánh mất hi vọng cho

ngày mai. Hãy biến những thất bại thành bài học, vững tin vào ý chí của mình để bước tiếp. Can đảm chấp nhận những thử thách là một trong những cách đểbản thân được mau chóng trưởng thành. Luôn duy trì thái độ tự tin tích cực mà dũng cảm vươn lên để đối mặt với tất cả những khó khăn và thử thách, thì bạn sẽ có một cơ hội tốt hơn để giành được thành công. Khó khăn chính là cơ hội để trưởng thành, một khi đã vượt qua nó chứng tỏ bạn đã bước vào giai đoạn tốt đẹp hơn của đời người.

LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ