Kiến thức Vật lý lớp 10

Giải Lý lớp 10 Bài 25 : Động năng

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Giải Lý lớp 10 Bài 25 : Động năng

Bài 1 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Nêu định nghĩa và công thức của động năng

Lời giải:

Động năng: là dạng năng lượng của một vật có được do nó đang chuyển động,

giai ly lop 10 bai 25 dong nang - Giải Lý lớp 10 Bài 25 : Động năng

Bài 2 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Khi nào động năng của vật

a. Biến thiên?

b. tăng lên?

c. giảm đi?

Lời giải:

– Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương (A > 0) thì động năng của vật tăng lên (Wđ2 > Wđ1).

– Ngược lại khi lực tác dụng lên vật sinh công âm (A < 0) thì động năng của vật giảm đi (Wđ2 < Wđ1).

– Nói chung, khi lực sinh công thì động năng của vật biến thiên.

Bài 3 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Câu nào sai trong các câu sau?

Động năng của vật không đổi khi vật:

A. Chuyển động thẳng đều

B. Chuyển động với gia tốc không đổi

C. Chuyển động tròn đều

D. Chuyển động cong đều

Lời giải:

Chọn B. chuyển động có gia tốc không đổi là chuyển động thẳng biến đổi đều, vận tốc biến đổi tức động năng cũng biến đổi.

Bài 4 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Động năng của một vật tăng khi:

A. Gia tốc của vật a >0

B. Vận tốc của vật v >0

C. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương

D. Gia tốc của vật tăng

Chọn đáp án đúng

Lời giải:

Chọn C.

Bài 5 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J. Lấy g = 10 m/s2 . Khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu?

A. 0,45 m/s ;         B. 1,0 m/s

C. 1,4 m/s ;         D. 4,4 m/s

Lời giải:

– Chọn D

– Giải thích:

Tính m:

giai ly lop 10 bai 25 dong nang 1 - Giải Lý lớp 10 Bài 25 : Động năng

Bài 6 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h. Động năng của ô tô có giá trị nào sau đây?

A. 2,52.104 J ;         B. 2,47.105 J

C. 2,42.106 J ;         D. 3,20.106 J

Lời giải:

– Chọn B.

– Áp dụng công thức tính động năng:

giai ly lop 10 bai 25 dong nang 2 - Giải Lý lớp 10 Bài 25 : Động năng

Bài 7 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Tính động băng của một vận động viên có khối lượng 70 kg chạy đều hết quãng đường 400 m trong thời gian 45s.

Lời giải:

giai ly lop 10 bai 25 dong nang 3 - Giải Lý lớp 10 Bài 25 : Động năng

Bài 8 (trang 136 SGK Vật Lý 10) : Một vật khối lượng m = 2kg đang nằm yên trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Dưới tác dụng cả lực nằm ngang 5N, vật chuyển động và đi được 10m. Tính vận tốc của vật ở cuối chuyển dời ấy.

Lời giải:

Gọi v2 là vận tốc cuối, v1 là vận tốc ban đầu

Từ công thức:

giai ly lop 10 bai 25 dong nang 4 - Giải Lý lớp 10 Bài 25 : Động năng

Vậy vận tốc cuối chuyển dời của vật là 7,1 m/s

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest