Kiến thức Toán học lớp 3

Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bài 1 (trang 3 SGK Toán 3): Viết (theo mẫu) :

bai 1 trang 3 sgk toan 3 - Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số bai 1 trang 3 sgk toan 3 1 - Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Lời giải:

bai 1 trang 3 sgk toan 3 2 - Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số bai 1 trang 3 sgk toan 3 3 - Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bài 2 (trang 3 SGK Toán 3): Viết số thích hợp vào ô trống:

bai 2 trang 3 sgk toan 3 - Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Lời giải:

bai 2 trang 3 sgk toan 3 1 - Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bài 3 (trang 3 SGK Toán 3):

bai 3 trang 3 sgk toan 3 - Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Lời giải:

bai 3 trang 3 sgk toan 3 1 - Giải Toán lớp 3 bài: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số

Bài 4 (trang 3 SGK Toán 3): Tìm số lớn nhất, bé nhất trong các số sau:

375; 421; 573; 241; 735; 142

Lời giải:

Số lớn nhất trong các số đã cho là số: 735

Số bé nhất trong các số đã cho là số: 142

Bài 5 (trang 3 SGK Toán 3): Viết các số: 537; 162; 830; 241; 519; 425

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé

Lời giải:

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:

162; 241; 425; 519; 537; 830

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:

830; 537; 519; 425; 241;162

 

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Toán lớp 3 bài Ôn tập về giải toán

Post Comment