Kiến thức Lịch sử 6

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Giải bài tập Lịch sử lớp 6 Bài 5: Các quốc gia cổ đại phương Tây

Bài 1: Các quốc gia cổ đại phương Tây đã được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Lời giải:

Các quốc gia cổ đại phương Tây hình thành vào khoảng đầu thiên niên kỉ I TCN, ở miền Nam Âu, trên các bán đảo Ban Căng và I-ta-li-a.

Bài 2: Em hiểu thế nào là xã hội chiếm hữu nô lệ?

Lời giải:

  “Xã hội chiếm hữu nô lệ” là một xã hội có 2 giai cấp cơ bản là chủ nô là nô lệ, trong đó, chủ nô là giai cấp thống trị,có quyền lực kinh tế, sở hữu rất nhiều nô lệ; nô lệ là giai cấp bị trị, là lực lượng lao động chính trong xã hội, hoàn toàn lệ thuộc vào chủ nô.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment