Kiến thức Vật lý lớp 12

Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ

Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ

C1 trang 191 SGK: Chứng minh rằng, sau thời gian t = xT thì số hạt nhân phóng xạ còn lại là:

giai ly lop 12 bai 37 phong xa - Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ

Trả lời:

giai ly lop 12 bai 37 phong xa 1 - Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ

Bài 1 (trang 194 SGK Vật Lý 12)

giai ly lop 12 bai 37 phong xa 2 - Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ

giai ly lop 12 bai 37 phong xa 3 - Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ

Lời giải:

giai ly lop 12 bai 37 phong xa 4 - Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ

Bài 2 (trang 194 SGK Vật Lý 12): Chọn câu đúng. Quá trình phóng xạ hạt nhân.

A. thu năng lượng

B. tỏa năng lượng

C. không thu, không tỏa năng lượng

D. có trường hợp thu, có trường hợp tỏa năng lượng.

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Bài 3 (trang 194 SGK Vật Lý 12): Trong số các tia: α, β, β+, γ tia nào đâm xuyên mạnh nhất? Tia nào đâm xuyên yếu nhất?

Lời giải:

– Khả năng đâm xuyên tia γ là mạnh nhất vì bước sóng ngắn nhất, năng lượng lớn nhất.

– Khả năng đâm xuyên tia α là yếu nhất vì bước sóng dài nhất, năng lượng nhỏ nhất.

Bài 4 (trang 194 SGK Vật Lý 12): Quá trình phóng xạ nào không có sự thay đổi cấu tạo hạt nhân?

A. Phóng xạ α

B. Phóng xạ β

C. Phóng xạ β+

D. Phóng xạ γ

Lời giải:

Chọn đáp án D.

giai ly lop 12 bai 37 phong xa 5 - Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ

Bài 5 (trang 194 SGK Vật Lý 12): Hãy chọn câu đúng. Trong quá trình phóng xạ, số lượng hạt phân hủy giảm đi vào thời gian t theo quy luật

giai ly lop 12 bai 37 phong xa 6 - Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ

Lời giải:

Chọn đáp án D. Số lượng hạt nhân giảm theo hàm mũ:

giai ly lop 12 bai 37 phong xa 7 - Giải Lý lớp 12 Bài 37: Phóng xạ

Bài viết liên quan

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 16: Truyền tải điện năng. Máy biến áp