Kiến thức Toán học lớp 3

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 76

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 76

Bài 1 (trang 76 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính:

a) 213 x 3 ;

b) 374 x 2;

c) 208 x 4

Lời giải:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 76 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 76

Bài 2 (trang 76 SGK Toán 3): Đặt tính rồi tính (theo mẫu)

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 76 1 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 76

+ 9 chia 4 được 2, viết 2

2 nhân 2 bằng 8; 9 trừ 8 bằng 1

+ Hạ 4, được 14; 14 chia 4 được 3, viết 3.

3 nhân 4 bằng 12; 14 trừ 12 bằng 2

+ Hạ 8, được 28, 28 chia 4 được 7, viết 7.

7 nhân 4 bằng 28; 28 trừ 28 bằng 0

a) 396 : 3

b) 630 : 7

c) 457 : 4

d) 724 : 6

Lời giải:

giai toan lop 3 bai luyen tap trang 76 2 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 76 giai toan lop 3 bai luyen tap trang 76 3 - Giải Toán lớp 3 bài Luyện tập trang 76

Bài 3 (trang 76 SGK Toán 3): Quãng đường AB dài 172m, quãng đường BC dài gấp 4 lần quãng đường AB ( xem hình vẽ SGK trang 76). Hỏi quãng đường AC dài bao nhiêu mét?

Lời giải:

Cách 1:

Quãng đường BC dài:

172 x 4 = 688 (m)

Quãng đường AC dài:

172 + 688 = 860 (m)

Đáp số: 860m

Cách 2:

Coi quãng đường AB là 1 phần thì quãng đường BC gồm 4 phần như thế:

Tổng số phần bằng nhau là:

1 + 4 = 5 (phần)

Quãng đường AC dài:

172 x 5 = 860 (m).

Đáp số: 860 m

Bài 4 (trang 76 SGK Toán 3): Theo kế hoạch, một tổ sản xuất phải dệt 450 chiếc áo len. Người ta đã làm được 1/5 kế hoạch đó. Hỏi tổ đó còn phải dệt bao nhiêu chiếc áo len nữa?

Lời giải:

Số chiếc áo len đã dệt là:

450 : 5 = 90 (chiếc áo)

Số chiếc áo len còn lại phải dệt là:

450 – 90 = 360 (chiếc áo)

Đáp số: 360 chiếc áo

Bài 5 (trang 77 SGK Toán 3): Tính độ dài mỗi đường gấp khúc ABCDE, KMNPQ;

Lời giải:

Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

3 + 4 + 3 + 4 = 14 (cm)

Độ dài đường gấp khúc KMNPQ là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

(Hoặc 3 x 4 = 12 (cm))

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Post Comment