Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 178 SGK

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 178 SGK

Bài 1: Viết số:

Loading...

Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi sáu, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm.

Bài 2: Tính:

a)

4 + 2 =              10 – 6 =             3 + 4 =               14 + 4 =

8 – 5 =               19 + 0 =            2 + 8 =               18 – 5 =

3 + 6 =              17 – 6 =             10 – 7 =               12 + 7 =

b) 

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 178 SGK

Bài 3: 

35….42                     90….100                 38…30 + 8

87… 85                     69….60                   46…40 + 5

63….36                     50….50                   94…90 + 5

Bài 3: Một băng giấy dài 75cm, em cắt bỏ đi 25cm. Hỏi băng giấy còn lại dài bao nhiêu xăng – ti- mét ?

Bài giải:

Bài 1:

Các số là: 5, 19, 74, 9, 38, 69, 0, 41, 55.

Bài 2:

a)

4 + 2 = 6          10 – 6 = 4               3 + 4 = 7              14 + 4 = 18

8 – 5 = 3            19 + 0 = 19           2 + 8 = 10            18 – 5 = 13

3 + 6 = 9           17 – 6 = 11            10 – 7 = 3             12 + 7 = 19

b)

Giải Toán lớp 1 bài Luyện tập chung trang 178 SGK

Bài 3:

35 < 42                     90 < 100                 38 = 30 + 8

87 > 85                     69 > 60                   46  > 40 + 5

63 > 36                     50 = 50                   94  < 90 + 5

Bài 4:

Số xăng-ti-mét băng giấy còn lại dài là:

75 – 25 = 50 (cm)

Đáp số: 50cm.

Đánh giá bài viết

Ứng dụng VĂN MẪU TỔNG HỢP trên điện thoại với hơn 30k bài văn mẫu hay nhất, giải bài tập SGK, soạn văn đầy đủ chi tiết. Hãy tải App ngay để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn nhé!

Nếu thấy bài viết hay, hãy động viên và chia sẻ ban biên tập! Các bình luận không phù hợp sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

Loading...
LIKE ỦNG HỘ TÁC GIẢ