Kiến thức Sinh học lớp 11

Giải Sinh lớp 11 Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest

Giải Sinh lớp 11 Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 1 (trang 50 SGK Sinh 11): Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật?

Lời giải:

Nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật là đúng. Vì 90 – 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quá trình quang hợp.

Bài 2 (trang 50 SGK Sinh 11): Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế.

Lời giải:

Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế:

* Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô tích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

* Năng suất kinh tế chỉ là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ, quả, lá… tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.

Đối với các loài như tảo, bèo hoa dâu… người ta sử dụng toàn bộ sinh khối của cơ thể (rễ, thân, lá). Cho nên, đối với các loài cây như vậy năng suất sinh học cũng chính là năng suất kinh tế.

Bài 3 (trang 50 SGK Sinh 11): Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều tiết quang hợp.

Lời giải:

Năng suất cây trồng phụ thuộc vào quá trình quang hợp. Do đó, thông qua sự điều khiển các yếu tố ảnh hưởng đến quang hợp, người ta có thể nâng cao năng suất cây trồng.

Có thể điều khiển diện tích bộ lá nhờ các biện pháp nông sinh như bón phân, tưới nước hợp lí, thực hiện kĩ thuật chăm sóc phù hợp với loài và giống cây trồng.

  • Google+
  • Linkedin
  • Pinterest